ویروسکشی بدون آنتی ویروس

امروزه رایجترین نوع کرم و ویروس ، ویروس هایی هستند که از طریق فلش تکثیر می شوند . میخوایم یاد بگیریم فلش هامون رو قبل استفاده ویروسکشی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید