نستعلیق نویسی در برنامه های ویرایش تصویر و متن

یکی از زیباترین مدل خطهای فارسی نوشتار نستعلیق می باشد . با این ترفند می تونید در طراحی هاتون از مدل خط نستعلیق عادی و شکسته استفاده کنید.

لینک های دانلود

دانلود پیوستدانلود

دیدگاهتان را بنویسید