تاریخ شروع

02:38

پنج‌شنبه - 1403/03/31

تاریخ پایان

02:38

پنج‌شنبه - 1403/03/31

آدرس

در کسب و کار آنلاین

5/5

مکالمه انگلیسی دیگه دشوار نیست !

بزودی تدریس زبان انگلیسی

در این رویداد میزبان مهندس رضا سعادت

درباره رضا سعادت

متخصص زبان انگلیسی

پیش نیازهای شرکت در این رویداد